dang ky hoc phan

tat ca moi nguoi con ai chua dang ky mon chu nghia mac-Lenin thi nhanh chan dang ky vao lop ck7. Hoc vao thu 7 tiet tu 1 - 5
ah quen
chieu thu 3 ngay 7/9 hoc the duc binh thuong nhu trong thoi khoa bieu vao tiet 9-10.Khi di nho mac quan ao giay nhu quy dinh cua nam ngoai.

    lop truong
Dao Van Mung

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét